Ngày nhà giáo việt nam là ngày để tôn vinh các thầy cô giáo đã gắn bó cuộc đời mình với sự nghiệp trồng người " muốn sang phải bắt cầu kiều , muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy "